zpět

Cocktail list

TAKI 183

Mekka barových trendů uplynulých desetiletí / the Mecca of bar trends of the past decades (New York)

Koncem 60. let si v New Yorku šestnáctiletý syn řeckých přistěhovalců a poslíček Dimitraki všímá nápisu v ulicích Bronxu – JULIO 204. Po krátkém pátrání pochopí poselství tohoto sdělení a již příští den vyráží do práce vyzbrojen sprejem a přezdívkou TAKI 183 (zkratka křestního jména a číslo jeho domu). Díky svému povolání označkuje ulice Bronxu natolik, že v roce 1971 o něm vychází článek v The New York Times. Inspiruje tím mnoho mladých lidí a „graffiti boom“ v New Yorku může začít.

It is the end of the 1960s in New York City and a 16-year-old son of Greek immigrants and messenger Dimitraki notices an inscription in the streets of Bronx – JULIO 204. After a short research, he comes to an understanding of the message and on the following day sets off for work armed with a spray can and the nickname TAKI 183 (shortcut of his name and number of his house). Thanks to his profession, he marks the streets of Bronx so much that in 1971 an article about him is published in The New York Times. It inspires many young people and the „graffiti boom“ in New York begins.

hlavní strana

nahoru