zpět

Cocktail list

ARMANI´S NEGRONI

Důraz na vzhled koktejlu / emphasis on appearance of cocktail (Milán)

V milánském Bar Basso vznikl před 100 lety proslulý drink Negroni Sbagliato. V našem pojetí této klasiky se snoubí prvky italské módy a kuchyně. Typický bitter Campari si dovolujeme doplnit červeným vermutem, který je obohacen o oregano. To vše je zjemněné perlivým rybízovým vínem. Armani´s Negroni tak odkazuje na ikonické módní město, jímž Milán bezesporu je. Necháte se zlákat?

Some 100 years ago, a famous Negroni Sbagliato drink was born in Bar Basso in Milan. Our conception of this classic combines elements of Italian fashion and cuisine. Typical bitter Campari is complemented by red vermouth enriched with oregano. All of this is refined with sparkling redcurrant wine. Armani’s Negroni thus refers to the iconic city of fashion, which Milan undoubtedly is. Will you get lured?

hlavní strana

nahoru