zpět

Cocktail list

CUBAN MEMORIES

Čekání na novou koktejlovou vlnu / waiting for next cocktail wave  (Havana)

Během prohibice v USA se na Kubu usmálo štěstí. Bohatí Američané se jezdili bavit do havanských barů i jinam na ostrov, a napomohli tak zrodu první vlny tamní barové gastronomie. Jak se ovšem ukázalo, ta byla na dlouhou dobu zároveň také poslední… Dnes očekáváme příchod nějaké nové, prozatím však marně. Tento stav chceme ilustrovat pomocí našich kubánských vzpomínek: skládají se z desetiletého kubánského rumu a vlastního vermutu s římským kmínem a banány.

Cuba was lucky during the prohibition in the US. Rich Americans had fun not only in Havana’s bars and helped to create the first wave of bar gastronomy on the island. For a long time also the last. Today we vainly expect another. This situation is illustrated by our Cuban Memories, which consist of 10-year-old cuban rum and our vermouth with roman cumin and bananas.

hlavní strana

nahoru