GDPR a VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty společnosti WORLD CONSULTING, s.r.o. se sídlem 5. května 1807/31, Říčany, DIČ: 26684110, pro prodej voucherů (dárkových poukázek) použitelných v provozovnách společnosti La Casa de la Havana vieja, Opatovická 28, Praha 1 a The Banker’s Bar, Haštalská 16, Praha 1.

Těmito podmínkami se řídí jednání mezi klienty a společností, které není upraveno odchylně individuálními smlouvami

Objednání služeb

1.       Objednat vouchery je možné formou písemnou, e-mailem, nebo vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na webových stránkách www.casahavana.cz a www.bankersbar.cz v sekci degustace a vouchery.

2.       Objednávka služeb je přijata zasláním potvrzující zprávy rezervačním systémem, nebo písemným potvrzením ze strany společnosti.

3.       Platnost vystavených voucherů, pokud na nich není uvedeno jinak, je neomezená

 

Platební podmínky a převzetí voucheru

1.       Klient si může voucher vyzvednout přímo na provozovně, a to pouze v pracovní době. Cenu voucheru potom hradí klient při převzetí voucheru hotově.

2.       Klient může voucher vyzvednout přímo na provozovně, a to pouze v pracovní době také po jeho uhrazení předem bezhotovostním převodem. Číslo bankovního účtu bude klientovi v tom případě sděleno při objednávce.

3.       Klient může voucher získat přímo v rezervačním systému společnosti, po jeho uhrazení a to

a.       Buďto prostřednictvím platební brány systému The Pay

b.      Nebo bezhotovostním převodem na základě dokladu vygenerovaného rezervačním systémem

 

Práva a povinnosti klienta a společnosti

1.       Z důvodu vyššího komfortu musí klient svůj voucher uplatňovat po provedení rezervace na konkrétní den a hodinu

2.       Společnost má povinnost, v případě nemožnosti zajistit produkt uvedený ve voucheru, nabídnout klientovi jeho náhradu produktem odpovídající, nebo vyšší hodnoty.

 

Ostatní ujednání

1.       Zakoupené vouchery jsou nevratné

2.       Vouchery jsou přenosné

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2.       Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3.       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.